Сурталчилгаа

Долоо хоногт ганц л анги шүүдээ

  • Үндсэн
  • Гарчигаар
  • Өдрөөр
  • Санамсаргүй
Цааш үзэх / SHIFT ээ давхар дарвал бүгдийг нь ачааллана Бүгдийн

Цувралуудын жагсаалт нэг

    Цувралын нэр   Aнги   Oн  Үзэх холбоос
 1  Game of thrones 1-р бүлэг     10  2011   энд дарна уу
 2 Game of thrones 2-р бүлэг    10  2012   энд дарна уу
 3  Game of thrones 3-р бүлэг     10  2013   энд дарна уу
 4  Game of thrones 4-р бүлэг     10  2014   энд дарна уу
 5  Teen wolf 1-р бүлэг     12  2011   энд дарна уу
 6  Teen wolf 2-р бүлэг     12  2012   энд дарна уу
 7  Teen wolf 3-р бүлэг парт 1     12  2013   энд дарна уу
 8  Teen wolf 3-р бүлэг парт 2     12  2013   энд дарна уу
 9  Teen wolf 4-р бүлэг     12  2014   энд дарна уу
10  Spartacus 1-р бүлэг 
   13  2010   энд дарна уу
11  Spartacus Gods of arena      6  2011   энд дарна уу
12  Spartacus 2-р бүлэг     10  2012   энд дарна уу
13  Spartacus 3-р бүлэг     10  2013   энд дарна уу
14
The Strain 1-р бүлэг     13  2014   энд дарна уу

Цувралуудын жагсаалт хоёр

    Цувралын нэр   Aнги   Oн  Үзэх холбоос
 1  Arrow 1-р бүлэг      23  2012   энд дарна уу
 2 Arrow 2-р бүлэг     23  2013   энд дарна уу
 3  Orphan black 1-р бүлэг      10  2013   энд дарна уу
 4  Orphan black 2-р бүлэг      10  2014   энд дарна уу
 5  Penny dreadful 1-р бүлэг       8  2014   энд дарна уу
 6  Vikings 1-р бүлэг       9  2012   энд дарна уу
 7  Vikings 2-р бүлэг       10   2013   энд дарна уу
 8  Lost room       6  2006   энд дарна уу
 9  Dominion       8  2014   энд дарна уу
10  Chosen 1-р бүлэг  
     6  2013   энд дарна уу
11  Mortal kombat 1-р бүлэг        9  2011   энд дарна уу
12  Mortal kombat 2-р бүлэг      10  2013   энд дарна уу
13  Heroes 1-р бүлэг      23  2006   энд дарна уу
14  Bates motel 1-р бүлэг      10  2013   энд дарна уу
15  Bates motel 2-р бүлэг      10  2014   энд дарна уу